Meg Tivéus är idag styrelsearbetare med uppdrag som Addwise AB, Arkitektkopia AB, Blomsterfonden AB, Mindmancer AB, A+science AB och Slite Utveckling AB.Hon är också  ordförande i Readly AB och Svenskt Kulturarv. Hon var tidigare bland annat VD för Svenska Spel och den som såg till att vi fick  fyra casinon i Sverige.

Meg lever med Curt Enzell som är professor i organisk kemi. Hon är djupt engagerad i olika mentorprogram och har en klar ambition att hjälpa de svaga i samhället. På fritiden en aktiv skidåkare och en dålig golfare… Sjunger hellre än bra och älskar livet.

Tillbringar mycket tid på Gotland.