Kerstin Sandels studerade juridik vid Stockholms universitet och blev juris kandidat där 1972. Kerstin gifte sig 1968 med Henning Sjöström som då var en etablerad advokat. De arbetade tillsammans under många år i Juristhuset advokaktfirman Sjöström. Hon drev också egen advokatfirma.

Kerstin var verksam som advokat fram till 1 april 2014 och arbetade företrädesvis med brottmål och familjerätt.

Udda fakta: Kerstin har en gång haft Gregory Peck till bordet.