Alexandra Charles von Hofsten är för många svenskar mest känd för sina år som driftig och framgångsrik nattklubbsinnehavare. Numera brinner hennes låga för kvinnofrågor och hon är ordförande i 1,6 miljonerklubben som hon grundade 1998.

Klubben arbetar för ett jämlikt samhälle i medicinsk forskning och utbildning, och har fått flera utmärkelser bland annat Nationalencyklopedins kunskapspris för sitt idoga arbete att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor och verka för ett holistiskt seende gällande dessa. Alexandra själv har fått Konungens medalj av 8:e graden, Illis Quorum för förtjänstfulla sociala insatser, S:t Eriksmedaljen som delas ut av Stockholms stad till förtjänta stockholmare och Pro Patria-medaljen för medborgerliga förtjänster.