Gör en donation

Göra en donation till Stadsbrudskåren.

Läs mer här


Gunilla Pontén

* 14.6 1929   † 29.6 2019 Gunilla Pontén var född […]

Mer info


Barbro Svensson

* 9.3 1938   † 3.4 2018 Vi har kvar våra […]

Mer info


Kjerstin Dellert

*4.11 1925   † 5.3 2018 Farväl Kjerstin! Kjerstin Dellert, Stadsbrud […]

Mer info


Joan von Segebaden

* 11.3 1924   † 21.01 2017 Joan von Segebaden, född […]

Mer info