Anitha Bondestam har en lång karriär som jurist, ämbetsman och politiker bakom sig. Jur kand i Uppsala, fiskal i Svea Hovrätt, sakkunnig i handels- och justitiedepartementen, expeditionschef, kommunikationsminister, lagman i Kammarrätten i Stockholm, särskild ledamot av Marknadsdomstolen, generaldirektör för Datainspektionen och president för Kammarrätten i Göteborg.

Anitha var i två omgångar ordförande i Jämställdhetsnämnden, ordförande i Registernämnden, Gentekniknämnden och till 2013 ställföreträdande ordförande i Centrala Etikprövningsnämnden. Hon är ordförande i Stallfåglarnas Stipendiefond, ledamot av Ansvarsnämnden i Visita, hedersledamot av Stockholms Nation och Juridiska Föreningen i Uppsala.

Anitha har gett ut två romaner och haft fyra konstutställningar i Stockholm.