Gör en donation

Göra en donation till Stadsbrudskåren.

Läs mer här

Stadsbrudskårens auktion 2018 – vi fick in 300 000 kronor

15 december, 2018 Anna Belfrage, Lill Lindfors, Eva Swartz, Ettan Bratt, Yvonne Sörensen, Christina Schollin, Marianne Bernadotte, Cissi Elwin, Lena Adelsohn Liljeroth, Anitha Bondestam & Alexandra Charles.

Tack alla ni som budade och bidrog till vår insamling! 

Vi fick in hela 300 000 kronor och har nu skänkt de insamlade medlen till två grupper i Stockholm som båda gör stora insatser för att hjälpa utsatta äldre kvinnor:

  • 200 000 kronor till Frälsningsarméns grupp för äldre behövande kvinnor i Storstockholmsområdet. Gruppen drivs av officerarna Anna Lena Hjerpe och Leif Andersson.
  • 100 000 kronor till den ideella föreningen Vid Din Sida som drivs av eldjsälen och grundaren Jeanette Höglund och hjälper den utsatta gruppen äldre hemlösa i Stockholm.

Stadsbrudskåren vill också tacka Metropol Auktioner som ställde upp med gratis lokal och inte tog ett öre i provision!