* 11.3 1924   † 21.01 2017

Joan von Segebaden, född Söderström, avled år 2017 92 år gammal, Lidingö. Hon efterlämnar sina barn Joan, Christer och Cecilia med familjer.

Joan levde ett internationellt och händelserikt liv. Född i London, där hon gick i katolsk klosterskola, kom hon som 12-åring till Sverige och Lidingö. Efter utbildning till sekreterare och tjänstgöring på USA:s ambassad kom hon att tillhöra den första kull svenska flygvärdinnor som utexaminerades. Som gift med en pilot bosatte sig Joan med familj i USA, Sydamerika, Sydafrika, Italien, Japan och Korea.

Vid 50 års ålder sadlade Joan om och utbildade sig till friskvårdsledare. Som sådan följde många besök på hälsohem och äldreboenden, vilka hon lyckliggjorde med kvalificerat pianospel och sång ända till slutet.

Joan hade många olika strängar på sin lyra, hennes språkkunskaper och bridgetalang öppnade spännande dörrar. Hennes starka katolska tro var henne till hjälp vid en tidig cancer och vid den stroke hon drabbades av på äldre dar.

Vännen Joan var gladlynt, intresserad av människor och av att göra gott. Känd är hon också för att hon var en social och omtänksam person med ett omfattande kontaktnät. Hon valdes in i Stadsbrudskåren år 1982. Hon gjorde där förtjänstfulla insatser, alltid snygg, välklädd och med grace. Och en massa humor och värme. Vi kommer att minnas Joan som den inkännande vännen, som bland annat skrev texten till kårens signaturmelodi.

Idag står flygvärdinnan Joans stol hos oss tom. Vi är övertygade om att Änglarna hämtade hem henne i First Class.