Gör en donation

Göra en donation till Stadsbrudskåren.

Läs mer här

Stadsbrudskårens auktion 2018 – vi fick in 300 000 kronor

15 december, 2018

Tack alla ni som budade och bidrog till vår insamling! 

Vi fick in hela 300 000 kronor och har nu skänkt de insamlade medlen till två grupper i Stockholm som båda gör stora insatser för att hjälpa utsatta äldre kvinnor:

  • 200 000 kronor till Frälsningsarméns grupp för äldre behövande kvinnor i Storstockholmsområdet. Gruppen drivs av officerarna Anna Lena Hjerpe och Leif Andersson.
  • 100 000 kronor till den ideella föreningen Vid Din Sida som drivs av eldjsälen och grundaren Jeanette Höglund och hjälper den utsatta gruppen äldre hemlösa i Stockholm.

Stadsbrudskåren vill också tacka Metropol Auktioner som ställde upp med gratis lokal och inte tog ett öre i provision!