Gör en donation

Göra en donation till Stadsbrudskåren.

Läs mer här

E-post: stadsbrudskaren@gmail.com

Tfn: 0707-952 956
(Marianne Djudic mobil)

Org nr: 802402-5986

Postadress:
Stadsbrudskåren
c/o Eva Rohde
Borgmästargatan 7
116 29  STOCKHOLM