Gör en donation

Göra en donation till Stadsbrudskåren.

Läs mer här

Gåva till Barn till Ensamma Mammor i Stockholm

Gåva till Barn till Ensamma Mammor i Stockholm

Stadsbrudskåren hade den stora glädjen att för drygt en månad sedan få överlämna en gåva om 100 000 kronor till Barn till Ensamma Mammor i Stockholm. Gåvan mottogs av Carolina Vallin och Jenny Danielsson som är verksamhetsansvarig respektive samordnare för verksamheten. Pengarna gick bland annat till julklappar på den årliga julfesten för barnen och deras mammor. Alla ni som bidrog med att buda på vår online-auktion kan se på bilden hur glada de blev!

Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under socioekonomisk eller annan utsatthet. De gör det utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och mammornas vardagssituation.

Barn till Ensamma Mammor har över 2 500 barn som medlemmar. Det är 2 500 av totalt närmare 250 000 barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. För de barnen som deltar i Barn till Ensamma Mammors verksamhet är det ett betydande och viktigt stöd de får. Dock är det ändå en försvinnande liten del av alla barn som skulle behöva stöd som får det.

Här kan du läsa mer om om verksamheten.

Read more