Gör en donation

Göra en donation till Stadsbrudskåren.

Läs mer här

Trygga Barnen startar terapeutgrupp med bidraget från Stadsbrudskåren

Trygga Barnen startar terapeutgrupp med bidraget från Stadsbrudskåren

Tack vare bidrag ifrån Stadsbrudskåren och Lill-Babs fond har Trygga Barnen nu fått möjlighet att starta en terapeutledd grupp för ungdomar, vilket görs i samarbete med Nya Steget och Madeleine Swartz som kommer vara ansvarigterapeut för gruppen.

Trygga Barnens målgrupp är barn och unga mellan 3-25 år som växer upp i familjer med missbruk och beroendeproblematik. Enligt Folkhälsomyndigheten lever vart femte barn i Sverige i en familj där alkoholen tar en alldeles för stor plats.

Barn som växer upp i dysfunktionella hem kan fara väldigt illa, missbrukaren genomgår under en längre tid en förändringsprocess vilket även resten av familjen gör. Det sker en gradvis anpassning vilket innebär att barnen uppfattar de dysfunktionella mönstren som normala.

Barnen gör allt vad de kan för att anpassa sig i familjen och för att få tillhöra, de kommer också att så länge som möjligt försvara familjen, bevara hemligheterna och ljuga om hur det verkligen är. De mönster och beteenden som barnen lär sig i ursprungsfamiljen kommer de att ta med sig in i vuxenlivet, på arbetet, i sin nya familj och i alla sina relationer.

De terapeutledda grupperna kommer att belysa och arbeta med dessa mönster, beteenden och överlevnadsstrategier. Ungdomarna kommer också dela med sig av sina egna erfarenheter och förstå att de inte är ensamma i problematiken de lever i. Vi kommer att ta upp ämnen som:

  • Roller i familjen
  • Hur vi är medberoende
  • Skam och skuld
  • Kontroll och kontrollförlust, hur det kan leda till eget missbruk
  • Självkänsla och självförtroende
  • Värderingar
  • Gränssättning och eget ansvar
  • Hur vi kan frigöra oss ifrån vår historia så att den inte längre styr oss.

Trygga Barnen kommer att börja med ett informationsmöte den 19 maj, där alla är välkomna, sedan kommer vi att starta vår första grupp den 27 augusti. Varje träff är två gimmar och vi kommer att träffas cirka 15 gånger inklusive återträff.

Trygga Barnens hemsida.

Read more